Nieuws

Bosbeekschool

In het artikel over 'De maart cyclus' geef ik het standpunt aan van GroenLinks over de motie betreffende de Bosbeekschool, gericht op het gebruik van noodlokalen op de Wulverderlaan. Dit punt verdient een aanvulling.

Lees verder

Fijnstof in de IJmond

Het Platform Milieu en Gezondheid organiseerde gisteravond (6 april) een workshop voor raadsleden uit de IJmond regio om samen te denken over middelen en acties voor het reduceren van de luchtvervuiling in deze regio. Een opgave die me in eerste instantie wel wat zwaar leek. Ik en de andere aanwezigen zijn immers geen deskundigen op het gebied van luchtvervuiling. Maar wat aanvankelijk leek op een onmogelijke taak, bleek een geweldige manier te zijn om tot ideeën te komen.

Lees verder

Zeehaven IJmuiden

Tijdens de sessie over de sanering wegen en riolering in het gebied Zeehaven IJmuiden heeft de heer P. van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden NV de huidige stand van zaken toegelicht aan de hand van een presentatie. Het was een duidelijk verhaal, dat weinig vragen opleverde. Hij meldde dat de werkzaamheden op schema liggen.

Lees verder

Noordzeekanaal overleg

Vrijdag 18 maart zaten de woordvoerders Noordzeekanaal van GroenLinks bij elkaar in Amsterdam. Dit op verzoek van raadslid Jan Hoek. Aanwezig waren Velsen, Zaanstad, Amsterdam, Rotterdam en vertegenwoordigers van de Provincie Noord Holland.
Al eerder had de fractie van Velsen opgeroepen tot overleg, maar het initiatief vanuit Amsterdam had meer succes. Overigens was Beverwijk de grote afwezige. Naar hun zeggen rukt Amsterdam toch wel op naar het westen en hebben zij verder niets in te brengen. Jammer, want juist binnen GroenLinks is een dergelijke afstemming gewenst.

Lees verder

Oplaaiende discussie over kernenergie

In de IJmuider Courant van 15 maart vult Job Janssens de kolom zwart-wit met een merkwaardige mening over de oplaaiende discussie over kernenergie. We moeten ons realiseren, zo beweert hij, dat de problemen aan de reactoren in Japan zijn ontstaan door een natuurlijke ramp en niet door menselijk falen. Hij vindt het daarom onjuist dat de discussie over kernenergie zo oplaait: verleen liever concrete steun.
De verbazing van de GroenLinks fractie is groot. De discussie over de risico's van kernenergie gaat niet over de oorzaak van een ramp, maar over de gevolgen.

Lees verder

Velserend

De fractie van GroenLinks heeft donderdag 3 maart vragen aan het college gesteld over de puinhopen bij Velserend. Al eerder werden alle fracties benaderd door een bezorgde bewoner. De fractie heeft hierop de betreffende bewoner geantwoord, maar kon verder weinig betekenen.

Lees verder