Nieuws over iedereen

Stemverklaring Stichting de Schoolwerkplaats

Agendapunt 21 Niet inwilligen aanvraag Stichting de Schoolwerkplaats voor plaatsing aanvraag nieuwe school op het Plan van Scholen

Het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag.

Lees verder

Filmavond: Before the Flood

Onlangs is in het Witte Theater door Energiek Velsen de film 'Before the flood' getoond. Velen van u zijn naar deze avond toe geweest..
 
Voor degenen die toen niet konden, wordt er nu  een tweede avond georganiseerd. Voor een kleiner publiek (ca. 40 mensen) en op een andere lokatie (Du-dock duurzaamheidswinkel Plein 1945 IJmuiden). Datum: dinsdagavond 18 juli a.s.
 
Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Beste GroenLinksers,

In maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraden. GroenLinks staat er landelijk gezien goed voor en daarom willen we zoveel mogelijk mensen op onze kandidatenlijst hebben. We zoeken gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die als raadslid het beleid in Velsen schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Het is een geweldige kans om je politiek te profileren en om een bijdrage te leveren aan het bestuur van jouw gemeente. En ook om je eigen netwerk uit te breiden en ervaring op te doen. Om te weten waaraan een raadslid in de ogen van GroenLinks dient te voldoen, verwijzen we naar de profielschets voor verkiesbare kandidaten.

Maar ook als je niet de ambitie hebt om in de raad gekozen te worden kun je op de kandidatenlijst komen. Want iedereen heeft wel vrienden, buren of relaties die een voorkeursstem op GroenLinks willen uitbrengen omdat ze jou op de lijst zien staan. En elke stem telt zoals je weet.

De afdeling heeft een kandidatencommissie de opdracht gegeven om met leden, die zich kandidaat stellen, gesprekken te voeren en met een voorstel voor de kandidatenlijst te komen. De data voor de gesprekken zijn rond eind juli bekend en komen op de website te staan.
Vanaf vandaag 4 juli tot 3 september 2017, 23.59 uur kun je je aanmelden bij de kandidatencommissie via commissievoorzitter Maria Wiebosch-Steeman, e-mail: m.wiebosch@gmail.com

DE VOLLEDIGE TEKST VAN DEZE BRIEF AAN DE LEDEN, INCLUSIEF DE BIJLAGEN WAAR NAAR VERWEZEN WORDT IS TERUG TE VINDEN OP:

https://groenlinks-velsen.email-provider.nl/web/sq0pae7o8l/uhstejs7cb/rz86yvyz1t/a9yx4yorz9

Ná de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Zoals bekend heeft GroenLinks het de afgelopen verkiezingen op 15 maart 2017 heel goed gedaan. Er is een beweging in gang gezet. Een beweging voor verandering!

Ik hoop dat al die enthousiaste mensen die landelijk op GroenLinks hebben gestemd, zich ook op lokaal niveau willen laten horen.

Het is de hoogste tijd voor schone energie, eerlijk delen, eerlijke kansen, en menselijke zorg. Het is tijd voor een Nederland waarin eerlijk delen wint van egoïsme en waarin hoop wint van angst.

Hoe de winst van GroenLinks van 4 naar 14 zetels in de Tweede Kamer gaat uitpakken en of wij gaan meeregeren is op dit moment nog onduidelijk. Maar hoe het ook uitpakt, de beweging is ingezet en zal zich ook op lokaal niveau doorzetten.

Om onze idealen verder vorm te geven hebben wij meer actieve leden nodig. Maar ook als je nog geen lid bent dan kunnen wij jouw steun goed gebruiken. Met name jongeren zijn nog ondervertegenwoordigd in onze lokale afdeling.

Wil je met ons meedenken of je zelfs actief willen inzetten voor GroenLinks meld je dan bij ons aan. Dit kan via onze website of per mail naar groenlinksvelsen@gmail.com
Wie weet tot gauw!

Iskandar Sitompul
Fractievoorzitter GroenLinks Velsen