Nieuws over iedereen

De Groene Deur voor Tata Steel

In SHIP IJmuiden heeft op zaterdag 16 september 2017 tijdens de ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ ter gelegenheid van de aanvang van het nieuwe gemeentelijke vergaderjaar 2017-2018 Tata Steel een Groene Deur ontvangen van GroenLinks Velsen.  

Lees verder

Het CONCEPT verkiezingsprogramma staat online!

Op 16 september is het concept van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gepubliceerd.

Geïnterresseerden kunnen deze op de website terugvinden onder het kopje  "UITGELICHT".

Nieuwjaarsreceptie 16 september

Zaterdag 16 september van 14:00 tot 17:00 zal de openbare ‘nieuwjaarsreceptie’ van GroenLinks plaatsvinden. Tijdens deze receptie, die de aftrap zal zijn van zowel het nieuwe bestuursjaar als de  campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zullen 2 groene lintjes worden uitgereikt door Tweede Kamerlid  Kathalijne Buitenweg. De nieuwjaarsbijeenkomst, voorafgaande aan Prinsjesdag, wordt gehouden in SHIP op het Sluiseiland. Juist die locatie, omringd door water en land, industrie met aandacht voor onderwijs en verkeer en duurzaamheid, sluit uitstekend aan bij het  Verkiezingsprogramma van GroenLinks Velsen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Tijdens de bijeenkomst zal het conceptverkiezingsprogramma worden gepresenteerd. Wij hopen u dan ook te mogen verwelkomen op onze receptie in SHIP (Noordersluisweg 1, 1975 AM IJmuiden). Er zijn hier verder geen kosten aan verbonden. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt deze mailen naar groenlinksvelsen@gmail.com of contact opnemen met het bestuur via 06-10744874.

Stemverklaring Stichting de Schoolwerkplaats

Agendapunt 21 Niet inwilligen aanvraag Stichting de Schoolwerkplaats voor plaatsing aanvraag nieuwe school op het Plan van Scholen

Het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag.

Lees verder

Filmavond: Before the Flood

Onlangs is in het Witte Theater door Energiek Velsen de film 'Before the flood' getoond. Velen van u zijn naar deze avond toe geweest..
 
Voor degenen die toen niet konden, wordt er nu  een tweede avond georganiseerd. Voor een kleiner publiek (ca. 40 mensen) en op een andere lokatie (Du-dock duurzaamheidswinkel Plein 1945 IJmuiden). Datum: dinsdagavond 18 juli a.s.
 
Lees verder