Nieuws over iedereen

GELUKKIG 2012

Het nieuwe jaar is begonnen en de fractie van GroenLinks Velsen wenst alle lezers van de website een heel goed nieuw jaar! Een opbouwend en constructief 2012 voor de gemeente Velsen en haar inwoners.

Lees verder

Bedrijventerrein Velserbroek, inclusief Slaperdijk

Op 17 november kon de raad zich buigen over het startdocument 'bedrijventerrein Velserbroek'. Het betreft een gebied vanaf het tuincentrum boven de Hofgeesterweg tot aan het Delftplein en van de N208 tot de Zadelmakersstraat/Watermuur/Vlietweg.

Lees verder

Over kraanwater en Millenniumdoelen

Half oktober heeft de fractie van GroenLinks aan het college vragen gesteld over kraanwatertappunten in de gemeente. Inmiddels heeft het college hierop geantwoord.

Lees verder

Miniconferentie: Op weg naar duurzame havens in het Noordzeekanaalgebied

Hoe behouden we voldoende werkgelegenheid en mogelijkheden tot economische groei in het havengebied zonder verdere gebiedsuitbreiding en met een beperkte milieubelasting? Bestuurders, raads- en statenleden en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven gingen op 4 november in het Inntel Hotel in Zaandam hierover in discussie.

Lees verder

Algemene Beschouwing Begroting 2012

In 2008 was er economische crisis. In 2010 werd aangekondigd dat gemeenten fors moesten bezuinigen. En nu is er weer een crisis. Dit keer is vooral de euro de klos. Allemaal crises, maar voor de meesten van ons nog redelijk ver van het bed. Je leest er wel over, maar we voelen het nog niet echt in onze knip. Ons idee is dat dit wel zal veranderen.

Lees verder