Nieuws over iedereen

Werkbezoek IJmuider Reddingsbrigade

Zondag 22 april heeft de fractie van GroenLinks een werkbezoek aan de IJmuider Reddingsbrigade gebracht. Wij konden bij de overhandiging van de nieuwe reddingswagen in februari niet aanwezig zijn, maar wilden de toch eens kennismaken met het bestuur en een uitwisseling hebben over hun werkzaamheden en netwerken.

Lees verder

Intelligente Openbare verlichting

Binnen de gemeente Velsen laait de discussie over openbare straatverlichting op, met name betreffende de fietspaden bij de Heerenduinenweg, de wegen langs de duinrand van Driehuis tot Velserend en de Bergweg. Ook zijn hier vragen over gesteld aan het college. Wat de fractie opvalt is, dat de discussie zich beperkt tot het aan of uit doen van de betreffende openbare verlichting, waarbij de relatie met veiligheid en schijnveiligheid gelegd wordt.

Lees verder

1 Mei bijeenkomst: Thuiszorg in Velsen

U I T N O D I G I N G
In het kader van de 1-mei viering nodigen de afdelingsbesturen van Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP in Velsen u uit voor een openbare discussie-bijeenkomst over de toekomst van de thuiszorg in Velsen.

Lees verder

Raadsverslag

Dat er maandag 26 maart een debattraining voor raadsleden heeft plaats gevonden was tijdens de raadsvergadering van 29 maart duidelijk merkbaar. Zeker gaat hierbij een pluim naar de voorzitter, die de training zeer goed in praktijk bracht.

Lees verder

NL Doet

Vrijdag 16 maart deed de gemeente mee met de jaarlijkse vrijwilligersacties NL Doet. Dit keer een combinatie van ambtenaren, raad en college, in de Duinpan (onderdeel van Philadelphia).

Lees verder

Velserend

Het heeft jaren geduurd, maar mede door toedoen van de fractie van GroenLinks worden momenteel de puinhopen eindelijk opgeruimd.

Lees verder