GroenLinks Velsen vóór lokaal Klimaatakkoord en versnellen van bestaande bouwlocaties

Tijdens de sessie van donderdag 13 september heeft de fractie van GroenLinks haar waardering uitgesproken over de door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte 'Kleuren van de begroting 2019'. Met name de plannen voor een lokaal Klimaatakkoord en de investeringen in energietransitie en vergroening werden geprezen.

Daarnaast benadrukte GroenLinks de verantwoordelijkheid van Velsen voor voldoende woningen. De fractie had wel een kanttekening bij het voornemen om een quickscan te doen naar nieuwe bouwlocaties. In de woorden van raadslid MaartenJan Hoekstra: "Bij een quickscan moeten vooral de bestaande locaties betrokken worden. Want alleen dan krijgen we in beeld hoe capaciteit en behoefte goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Het kan ons helpen om te kiezen, zodat de meest ideale locaties het eerst bebouwd worden."

Veel bestaande plannen voor de periode tussen 2020 en 2040 zijn al wat ouder. Door te kijken naar criteria uit het Raadsakkoord – differentiatie, spreiding, verdichting, duurzaamheid – kunnen ze meer of minder voor de hand liggend worden. Leefbaarheid en groen zijn misschien wel de belangrijkste criteria om locaties op te ‘scoren’, en voor GroenLinks essentieel. Ook in het Raadsakkoord staat dat we "zoveel mogelijk het (huidige) groen willen behouden". En daar is het college aan gebonden. Dus vanwege dat uitgangspunt zal een quickscan 'bouwen in de duinen' bijvoorbeeld onwenselijk maken.

GroenLinks gaf het college dus de opdracht mee om 'groen' en 'bestaande bouwlocaties' als voornaamste onderdelen mee te nemen in de uitwerking van dit onderdeel van de definitieve begroting.

De uitzending van de sessie kan binnenkort worden teruggekeken via de site van Seaport TV.