Nieuws gefilterd op niets

Het CONCEPT verkiezingsprogramma staat online!

Op 16 september is het concept van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gepubliceerd.

Geïnterresseerden kunnen deze op de website terugvinden onder het kopje  "UITGELICHT".

Nieuwjaarsreceptie 16 september

Zaterdag 16 september van 14:00 tot 17:00 zal de openbare ‘nieuwjaarsreceptie’ van GroenLinks plaatsvinden. Tijdens deze receptie, die de aftrap zal zijn van zowel het nieuwe bestuursjaar als de  campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zullen 2 groene lintjes worden uitgereikt door Tweede Kamerlid  Kathalijne Buitenweg. De nieuwjaarsbijeenkomst, voorafgaande aan Prinsjesdag, wordt gehouden in SHIP op het Sluiseiland. Juist die locatie, omringd door water en land, industrie met aandacht voor onderwijs en verkeer en duurzaamheid, sluit uitstekend aan bij het  Verkiezingsprogramma van GroenLinks Velsen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Tijdens de bijeenkomst zal het conceptverkiezingsprogramma worden gepresenteerd. Wij hopen u dan ook te mogen verwelkomen op onze receptie in SHIP (Noordersluisweg 1, 1975 AM IJmuiden). Er zijn hier verder geen kosten aan verbonden. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt deze mailen naar groenlinksvelsen@gmail.com of contact opnemen met het bestuur via 06-10744874.

Stemverklaring Stichting de Schoolwerkplaats

Agendapunt 21 Niet inwilligen aanvraag Stichting de Schoolwerkplaats voor plaatsing aanvraag nieuwe school op het Plan van Scholen

Het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag.

Lees verder

Filmavond: Before the Flood

Onlangs is in het Witte Theater door Energiek Velsen de film 'Before the flood' getoond. Velen van u zijn naar deze avond toe geweest..
 
Voor degenen die toen niet konden, wordt er nu  een tweede avond georganiseerd. Voor een kleiner publiek (ca. 40 mensen) en op een andere lokatie (Du-dock duurzaamheidswinkel Plein 1945 IJmuiden). Datum: dinsdagavond 18 juli a.s.
 
Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Beste GroenLinksers,

In maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraden. GroenLinks staat er landelijk gezien goed voor en daarom willen we zoveel mogelijk mensen op onze kandidatenlijst hebben. We zoeken gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die als raadslid het beleid in Velsen schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Het is een geweldige kans om je politiek te profileren en om een bijdrage te leveren aan het bestuur van jouw gemeente. En ook om je eigen netwerk uit te breiden en ervaring op te doen. Om te weten waaraan een raadslid in de ogen van GroenLinks dient te voldoen, verwijzen we naar de profielschets voor verkiesbare kandidaten.

Maar ook als je niet de ambitie hebt om in de raad gekozen te worden kun je op de kandidatenlijst komen. Want iedereen heeft wel vrienden, buren of relaties die een voorkeursstem op GroenLinks willen uitbrengen omdat ze jou op de lijst zien staan. En elke stem telt zoals je weet.

De afdeling heeft een kandidatencommissie de opdracht gegeven om met leden, die zich kandidaat stellen, gesprekken te voeren en met een voorstel voor de kandidatenlijst te komen. De data voor de gesprekken zijn rond eind juli bekend en komen op de website te staan.
Vanaf vandaag 4 juli tot 3 september 2017, 23.59 uur kun je je aanmelden bij de kandidatencommissie via commissievoorzitter Maria Wiebosch-Steeman, e-mail: m.wiebosch@gmail.com

DE VOLLEDIGE TEKST VAN DEZE BRIEF AAN DE LEDEN, INCLUSIEF DE BIJLAGEN WAAR NAAR VERWEZEN WORDT IS TERUG TE VINDEN OP:

https://groenlinks-velsen.email-provider.nl/web/sq0pae7o8l/uhstejs7cb/rz86yvyz1t/a9yx4yorz9