Nieuws gefilterd op niets

Aandacht voor oudere werklozen

GroenLinks Velsen is van mening dat in de begroting 2012 van Velsen, in het programma Werk & Inkomen, te weinig aandacht wordt besteed aan oudere werklozen. Zij dient daarom volgende week donderdag een motie in, om ook voor deze groep gemeentelijk aanname beleid op te stellen en een voorbeeldfunctie te geven aan het bedrijfsleven.

Lees verder

Thema-avond: Overleven met Energie

Op woensdag 26 oktober organiseerde GroenLinks Velsen een thema-avond over Energie in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Het bestuur nodigde drie sprekers uit: Chiel Groenhart, Ton Trijssenaar en Ton van Dril. Drie mannen, die vanuit drie volkomen verschillende disciplines samen een glashelder beeld schetsten van de problematiek van onze menselijke energiebehoefte en de invloed daarvan op ons milieu.

Lees verder

Kraanwater

Veel mensen hebben tegenwoordig, vooral in de zomer, een flesje water op zak. Meestal zijn dit gekochte flesjes met inhoud. Voor de fabricage van de flesjes is energie nodig. De schatting is, dat er dagelijks in Nederland zo'n 500.000 flesjes worden geconsumeerd, geen gering aantal dus. Tijd voor bezinning. Tijd voor tappunten voor kraanwater.

Lees verder

Het nieuwe seizoen

Het laatste bericht stamt van 8 juli jongstleden. Daarna heeft iedereen hopelijk genoten van een prettige vakantie. Inmiddels draait de politieke molen alweer enige tijd. Na een avond met een combinatie van sessie en raad en een avondje carrousel maakt politiek Velsen zich nu op voor de begroting 2012.

Lees verder

Algemene Beschouwing Voorjaarsnota 2011

Een algemene beschouwing is de reactie van een fractie op het voorgelegde stuk, in dit geval de voorjaarsnota. De fractie kan in hierin haar licht laten schijnen over zaken waar zij het niet mee eens is, of zaken die extra aandacht benodigen.
De algemene beschouwing op de voorjaarsnota 2011 mocht 6 minuten duren. In die tijd is het niet mogelijk om alle onderwerpen waarover wij een mening willen geven ook daadwerkelijk te benoemen. Onderstaande beschouwing is dan ook een keuze uit die onderwerpen, mede gebaseerd op een vermoeden, dat andere fracties weer andere belangrijke onderwerpen te berde brengen, waardoor die ook in het debat ter discussie komen of door de portefeuillehouder worden beantwoord.

Lees verder