Nieuws gefilterd op niets

Visie Noordzeekanaalgebied

Op 4 juli 2013 heeft de fractie van GroenLinks Velsen de geamendeerde visie ‘Noordzeekanaalgebied’ aangenomen. Het amendement luidde: De eventuele voorbereiding van de ontwikkeling van de Houtrakpolder niet eerder dan 2020 aan de orde te laten komen.

Lees verder

Met frisse moed

Donderdag 5 september vond de eerste raadsvergadering na het reces weer plaats. De agenda oogde mager en gezien de onverwachte warmte gaven meerdere raadsleden aan ook snel weer de buitenlucht op te willen zoeken. Van de negen agendapunten werd er een geschrapt en gelijk als sessie ingepland voor 12 september. De raad vond de besluitvorming iets te snel gaan. Dit betrof de huurwoningen in Velsen.

Lees verder

Ondoordachte beslissingen

Of het aan het warme weer lag of de drukte en spanningen voor het komende reces, de raadsvergadering van 20 juni was apart. Tenminste voor zover je een raadsvergadering apart kan noemen. Zelf was ik raadslid van de dag. Dat houdt in dat je voor Seaport TV vooraf, tussendoor en achteraf commentaren levert op de raadsvergadering. Het was leuk dat Gert Jan Huijbens aan het eind vroeg, waarom de raad altijd zo saai is en bijna alle voorstelen altijd worden aangenomen. Ik vergeleek het met een ijsberg. Je ziet maar een top (1/7 deel). Dat is de raad. Daar wordt het besluit genomen, maar 6/7 deel zit onder water. Daar gebeurt het. Dat zijn de sessies, maar ook het fractieoverleg, contact met burgers en organisaties, overleg tussen fracties, werkbezoeken en noem maar op. Buiten het (reguliere) blikveld van de burger speelt zich het grootste deel van de politiek af. De raad is het sluitstuk en wanneer het huiswerk altijd goed gedaan wordt, worden de besluiten wel aangenomen, soms met een motie of amendement. Naar onze mening ondoordachte beslissingen van de raad.

Lees verder

Water

Werd onze inzet in eerste instantie nog wat weg gehoond, maar in tweede instantie toch gesteund.... nu is het zover. Donderdag 13 juni, om 14:30 uur wordt het eerste openbare watertappunt in Velsen in gebruik genomen. Dit tappunt staat op Plein 40 - 45, waar ook de openingsceremonie plaats heeft. Voor ons een belangrijke overwinning en een zeer gewenst resultaat. Het begin is er!

Lees verder

Velserend

In het kader van handhaving is de fractie van GroenLinks al meerdere keren in de weer geweest met het terrein van het oude buitenbad Velserend (tegenover de ruïne van Brederode). Aanvankelijk leek alles de goed kant op te gaan, tot begin mei.

Lees verder