“Zaaien doet zoemen… ook in Velsen”

Zo eindigde woensdag 29 juni jl. inspreekster Fleur Feij, imker in opleiding uit Velserbroek, haar vlammend betoog om de bijen te redden van de ondergang en deed zij een oproep aan de gemeente om het bijenconvenant van de Bijenstichting te ondertekenen.

Het gaat namelijk al jaren heel slecht met de bijen in de wereld en ook in Nederland. Bestrijdingsmiddelen en ziektes zorgen er jaarlijks voor dat bijen in groten getale sterven.

Waarom is het belangrijk dat de gemeente Velsen het bijenconvenant ondertekent?

Omdat met deze ondertekening de gemeente een krachtig signaal afgeeft en daarmee belooft bij-vriendelijk te zullen handelen door actief bij te dragen om de leefomstandigheden van (wilde) bijen te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer.

De gemeente, maar ook burgers kunnen hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld meer groene tuinen in te richten. Dit is niet alleen goed voor de bijen en andere insecten, maar ook goed voor een betere afwatering.

Om het betoog van Fleur Feij kracht bij te zetten is diezelfde avond door GroenLinks, ChristenUnie en D66Velsen een motie ingediend om het college te verzoeken het Convenant bijenbescherming te ondertekenen. Deze motie werd door alle overige partijen ondersteund.

De tekst van de motie vind je elders op de website van GroenLinks Velsen. Met de ondertekening van het convenant is wat GroenLinks betreft een belangrijk signaal afgegeven, dat hoewel in Velsen al vele goede stappen zijn gemaakt op het gebied van ecologisch groenbeheer, door bijvoorbeeld het planten van bollen en heesters, alsmede op een verantwoorde manier het onkruid te bestrijden, er nog wel stappen zijn te zetten als het gaat om bewustwording en educatie.

Over alle concrete verbetermaatregelen zal GroenLinks de komende tijd met alle stakeholders, burgers en betrokkenen in de gemeente en daarbuiten nader overleg voeren.

------------------------------
Foto: Pim Lemmers