‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ GroenLinks Velsen 16 september 2017

GroenLinks Velsen heeft bij velen in Velsen en omgeving met de uitnodiging voor de ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ op zaterdag 16 september de ogen doen knipperen. ‘Nieuwjaar’? Dat is toch in januari?’ dachten sommigen eerst. Maar toen ze de aanhalingstekens zagen en de korte toelichting lazen reageerden ze heel belangstellend. Die belangstelling bleek ook op bijeenkomst in SHIP IJmuiden.

GroenLinks Velsen heeft bij velen in Velsen en omgeving met de uitnodiging voor de ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ op zaterdag 16 september de ogen doen knipperen. ‘Nieuwjaar’? Dat is toch in januari?’ dachten sommigen eerst. Maar toen ze de aanhalingstekens zagen en de korte toelichting lazen reageerden ze heel belangstellend. Die belangstelling bleek ook op bijeenkomst in SHIP IJmuiden.

‘Natuurlijk, school- en vergaderjaren zijn niet hetzelfde als kalenderjaren’ zei een aanwezige. ‘Het is eigenlijk net een soort Prinsjesdag’, zei een ander. ‘Daarom de Nieuwjaarbijeenkomst op de zaterdag voor de bijeenkomst in de Ridderzaal’.

Juist dat was het. Het bestuur van GroenLinks Velsen had het enerzijds helemaal gehad met de nieuwjaarsbijeenkomsten in een weekend in januari waarin politiek betrokkenen haastend onderweg zijn om van de nieuwjaarsreceptie van de ene partij naar die van de andere te hollen. En waarbij politieke inhouden niet of nauwelijks aan bod komen.

Die inhoud is voor GroenLinks Velsen nu, een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart a.s. belangrijker dan in een ‘normaal’ vergaderjaar. Daarom werd afgelopen zaterdag door het GroenLinks tweede kamerlid Kathalijne Buitenweg het concept verkiezingsprogramma gepresenteerd.

De aanduiding ‘concept’ is niet zo maar. Het is een uitnodiging aan iedereen die constructieve ideeën heeft voor een goed Velsen om mee te denken en eventuele suggesties voor Verkiezingsprogramma door te geven. Welkom meedenkers voor een Velsen waar het goed is om te leven, te werken, naar school te gaan, te recreëren, enz.

Het concept programma bevat thema’s als: iedereen hoort erbij; gelijke kansen voor iedereen; passende en rechtvaardige zorg; schoon en frequent openbaar vervoer; betere routes voor fietsers en wandelaars; het Witte Theater als creatieve broedplaats; duurzaam (ver-)bouwen; inzet restwarmte; luchtkwaliteit; verbetering ecologische verbindingen; betere regulering Recreatiegebied Spaarnwoude; diversiteit woningaanbod; ontwikkeling IJmuiden aan Zee; doortrekken succes Wijkeroogpark; behoud stations aan de Kennemerlijn; meer aandacht voor erfgoed o.m. Ruïne van Brederode.

Het voorstel van GroenLinks in het Concept Verkiezingsprogramma om het zich al lang voortslepende en tot nu al zeer kostbare plan van B&W Velsen om nabij de Zuidpier van IJmuiden het informatiecentrum BRAK te vestigen af te blazen en te vervangen door ECOSHIP werd door de aanwezigen op de nieuwjaarsbijeenkomst met zeer veel begrip en enthousiasme ontvangen. ECOSHIP is het voorstel om te gaan samenwerken aan een uiteindelijk inhoudelijk, facilitair en organisatorisch samengaan op locatie op de locatie Sluiseiland van het Pieter Vermeulen Museum en SHIP tot het brandpunt voor (binnen- en buitenschoolse) educatieve en toeristische belangstelling voor waterbouwkundige, ecologische, biologische, maritieme, monumentale, historische, industriële, creatieve, meteorologische, enz. activiteiten en ontwikkelingen op en rondom het Sluiseiland en in samenwerking met anderen zoals het Zee-en Havenmuseum, de Ruïne van Brederode, het vistrap bij het Wijkeroogpark, de bunkerroute, Natuurmonumenten, enz. op wat grotere afstand verspreid over heel Velsen. Dit mede vanuit de gedachte dat er zoveel educatief en toeristische interessante locaties verspreid over de hele gemeente zijn dat de plannen voor BRAK bij het Zuiderstrand wel heel erg beperkend zijn.